Palīdzēsim no sirds!

t SOL Baltics gadiem ir vairojis tradīciju palīdzēt tiem, kas ir grūtībās: esam atbalstījuši daudzbērnu ģimenes, sieviešu patversmes, bērnu ciematus, seniorus, dzīvnieku patversmes un vēl citus, kam nepieciešama palīdzība visās Baltijas valstīs. Katrs mūsu darbinieks var ar lepnumu teikt, ka ir ieguldījis šajos labajos darbos.

Šogad SOL savu atbalstu sniedz Ukrainai, jo tās drosmīgajai tautai joprojām nepieciešams mūsu visu atbalsts. Līdz šim esam ziedojuši naudu organizācijām, kas palīdz Ukrainai, nodrošinājuši darbu gandrīz 300 kara bēgļiem, kā arī mūsu darbinieki ir palīdzējuši no kara bēgošajiem cilvēkiem gan piedāvājot mājvietu, gan vācot pirmās nepieciešamības preces.

Ja vēlies sniegt personisku ieguldījumu, var palīdzēt arī ar ziedojumu vai atrodot kādu vietējo organizāciju, kas vāc pirmās nepieciešamības preces nosūtīšanai uz Ukrainu.

Ievērosim un atbalstīsim kopā!

Skaistus svētkus vēlot!
SOL Baltics