Lämmityslaitteet ja -järjestelmät

LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN HUOLTO

 • Lämmitysautomatiikan tarkastus, ml. lämmitysaikataulujen tarkastus ja viritys
 • Putkistojen eristeiden tarkastus
 • Mittauslaitteiden tarkastus
 • Vuotojen tarkastus
 • Paineiden ja lämpötilojen tarkastus ensisijaisella ja toissijaisella puolella, tasapainottaminen tarvittaessa
 • Kiertovesipumppujen tarkastaminen
 • Tarkastamisen yhteydessä löydettyjen ongelmien korjaaminen
 • Paisuntasäiliön esipaineen tarkastus
 • Lämmönvaihtimien ja putkirekisterin pesu
 • Lämmityskauden käynnistäminen ja päättäminen
 • Lämmittimien tarkastus
 • Kattiloiden huolto
 • Lämpöpumppujen huolto
 • Huoltopäiväkirjan täyttö ja tarvittaessa tietojen kirjaaminen fluorattujen kasvihuonekaasuja ja otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden rekisteriin

Pyydä tarjous