SÄHKÖN KÄYTÖN JÄRJESTELYT JA SÄHKÖJÄRJESTELMÄN HUOLTOTYÖT

Sähkön käytön tarkistaminen tarkoittaa sähköasennusten käytön varmistamista, joka koskee erityisesti kytkemistä, ohjaamista, tarkastamista, huoltoa ja sähkötöitä ja myös muita töitä. Sähköasennusten käyntisuunnitelma on asiakirja tai joukko asiakirjoja, jotka määrittelevät sähköasennusten huoltoon, kytkentään, ohjaamiseen, tarkastamiseen ja huoltoon tarvittavat järjestelyt, menettelyt ja toimet.

 • Käynnin suunnittelija laatii sähköasennusten käyntisuunnitelman ja tarkistaa sen seuraamista
 • Käyntityöt lakien mukaan
 • Sähköasennusten osittainen visuaalinen tarkastus, sähkölaitteiden puhtauden seuranta Sähkönjakelujärjestelmät ja kytkintaulut

Sähkönjakelujärjestelmät ja kytkintaulut

 • Kylttien ja merkintöjen, turvallisuusmerkintöjen saatavuus
 • Kytkintaulun sähköpiirrosten olemassaolo ja niiden vastaavuus todellisuuden kanssa
 • Kontaktorien ja releiden tärinän ja melun
 • Lämpenemisen jälkien tarkastus
 • Liitinten kiinnityksen tarkastus
 • Katkaisimien kunnon tarkastus
 • Kaapelien merkintöjen kunnon ja todenmukaisuuden tarkastus
 • Suojavarusteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastus
 • Ruuvi- ja pulttiliitosten kunnon tarkastus
 • Kaikkien tarpeellisten maadoitusjohtimien olemassaolon ja kunnon tarkastus
 • Käyntitöiden aikana seurataan kytkintaulujen ja laitteiden puhtautta, puhdistetaan tarvittaessa

Valaisimet

 • Valaisimien ja valonlähteiden kunnon tarkastus, valonlähteiden vaihto tarvittaessa
 • Valaisimen ohjauslaitteiden toimivuuden ja oikean kytkennän tarkastus
 • Valaisimien puhtauden seuranta ja korjausehdotusten esittäminen

Sähkökaapelit ja maadoitukset

 • Asennusten silmämääräinen tarkastus ja korjausehdotusten esittäminen
 • Kaapelien päiden liittimien tarkastus, kiristäminen tarvittaessa
 • Ohjelmakellojen ja sähkömittarien tarkastus
 • Ohjelmakellojen paikkansapitävyyden silmämääräinen tarkastus
 • Sinettien olemassaolon tarkastus
 • Sähkömittarien kunnon silmämääräinen tarkastus
 • Huoltopäiväkirjan täyttö
 • Ukkossuojausjärjestelmän lakien mukainen huolto Hätävalaistusjärjestelmän tarkastus ja vikavirtasuojien testaus lakien mukaan ja huoltotyöt
 • Sähkötekniset mittaukset ja tekninen tarkastus

Pyydä tarjous