Vīrusu izplatības kavēšanai palīdz tehniski apkopta ventilācijas sistēma

09. aprīlis 2020

Vīrusu izplatības kavēšanā ļoti būtiska loma ir korektai ventilācijas sistēmu izmantošanai un apkopei. Mūsu apmācītie tehniskās apkopes speciālisti ir papildinājuši savas zināšanas un ir gatavi dot lietišķu padomu visiem klientiem un sniegt vajadzīgo pakalpojumu.

Atzīmēsim galvenos ieteikumus biznesa un sabiedrisko ēku ventilācijas sistēmu lietošanā:

 • Ja ēka tiek izmantota ikdienā, tad ventilācijas pilnā ātrumā lietošanas laiks ir jāpagarina. Nav ieteicams ventilāciju uz nakti izslēgt, tai vajadzētu darboties visu diennakti.
 • Ja ēka ir slēgta jeb netiek ikdienā izmantota, tad ventilāciju nedrīkst pilnīgi izslēgt, tā ir jāatstāj darboties parastajā režīmā.
 • Ja ēkā tiek izmantota sistēma ar gaisa atgriešanu (iekšējais gaiss cirkulē), tad tā ir jānoregulē tā, lai tiktu izmantots tikai svaigais gaiss.
 • Ja WC telpās ir nosūkšanas ventilāciju, tad nedrīkstētu papildus atvērt logus, jo tad nav nodrošināta pietiekama nosūkšana. Nolaižot WC ūdeni, tualetes poda vākam ir jābūt aiztaisītam. Tualetes telpu ventilācijai ir jādarbojas pilnā ātrumā 24/7.
 • Telpu mitrināšana nepalīdz ierobežot vīrusa izplatību.
 • No telpu temperatūras pazemināšanas vīrusa ierobežošanā nav nekāda labuma, drīzāk pretēji. Zemākā temperatūrā, piemēram, pie 4 grādiem, vīruss uz virsmām ir noturīgs ilgāk.
 • Ēkā ir jāļauj pārbaudīt ventilācijas iekārtu rotora siltummaiņu blīves/sukas, lai izplūdes un ieplūdes gaisa sajaukšanās būtu minimāla.

Lieciet speciālistam pārbaudīt arī spiedienu starpību iekārtā (no rotora izplūdes gaisa pusē spiediens nedrīkst būt lielāks, jo tad rodas gaisa noplūde).

 • Izvairieties no tādu iekārtu izmantošanas, kuras liek gaisam telpā cirkulēt (dzesēšanas iekārtas/fankoili, kaloriferi, dzesēšanas sijas). Ja to lietošana tomēr ir neizbēgama telpu dzesēšanai vai apsildei, iekārtām vajadzētu visu laiku darboties, lai izvairītos no pēkšņas sīko daļiņu atbrīvošanās no iekārtu filtriem, ja iekārta tiek iedarbināta. Šīs iekārtas vajadzētu vai nu pilnīgi izslēgt, vai nepārtraukti darbināt (ventilatori nepārtraukti darbojas).
 • Ja ir zināms, ka telpā bija atrasts vīruss, tad iepriekšējā punktā minēto iekārtu filtri pirms iekārtu iedarbināšanas ir jānomaina.
 • Parasto ventilācijas sistēmu filtri nepasargā no vīrusa un tie ir jāmaina ierastā kārtībā tikpat regulāri. Filtros var būt vīruss, tāpēc to nomaiņas laikā ir jālieto respiratori ( FFP3, vismaz FFP2), aizsargapģērbs un cimdi.
 • Nobeigumā, ventilācijas cauruļvadu tīrīšana vien nedod papildu efektu, ventilācijas sistēmai ir nepārtraukti jādarbojas.

Ja vēlaties, lai jūsu ēkas ventilācijas sistēma tiktu pārbaudīta un gribiet pasūtīt no mums korektu tehnisko apkopi, tad SOL tehniskās apkopes speciālisti ir vienmēr gatavi palīdzēt.

Prasiet piedāvājumu: