SOL Baltics novērtē savus darbiniekus un daudzveidību

29. maijs 2024

Mums ir svarīga daudzveidība. Ikviens darbinieks ir unikāls un nāk ar savu pieredzi, zināšanām un prasmēm. Ticam, ka komanda, kurā novērtē daudzveidību, ir produktīva un vienota. Mūsu atšķirības ir kas vairāk nekā vienkārši vārdi.

Kopš 2020. gada SOL ar lepnumu nes zīmi “Cienām atšķirības”. Tas pierāda, ka radām iekļaujošu darba vidi un atbalstām savus darbiniekus. Esam atkārtoti nopelnījuši šo zīmi 2024.-2026. gadam.

Darbinieki ir vislielākā SOL vērtība. Mēs rūpējamies par ilgtspējīgu un atbildīgu komercdarbību, kā arī cienām cilvēku atšķirības. Daudzveidība mums nav tikai sauklis, tā ir neatņemama mūsu uzņēmuma DNS sastāvdaļa.

SOL ir izveidojis 11 dalībnieku fokusa grupu, kas strādā daudzveidības un iekļaušanas vārdā. Viņu uzdevums ir izstrādāt stratēģiju un darbības plānu, lai mūsu darba vide būtu vēl labāka.

Fokusa grupa nākamajiem diviem gadiem ir sev izvirzījusi piecus galvenos mērķus:

  1. Izpratnes veicināšana par daudzveidību.
  2. Iekļaujošāka personāla atlases procesa izstrāde.
  3. Atalgojuma plaisas starp dzimumiem kartēšana.
  4. Izpratnes veicināšana par sistēmu ziņošanai par diskrimināciju.
  5. Atbalsts darbinieku garīgajai veselībai.

Daudzveidības un iekļaušanas veicināšana uzņēmumā SOL ir pastāvīgs process. Ar fokusa grupas un vadības centieniem SOL kļūs par vēl veiksmīgāku un novatoriskāku uzņēmumu, kurā novērtē ikviena ieguldījumu. Tas ir mūsu ieguldījums sabiedrībā, kurā ikviens jūtas cienīts un novērtēts. Kopā spējam radīt pozitīvas izmaiņas.