SOL Baltics personāla politika tika atzīta kā skolēniem draudzīga

13. oktobris 2020

SOL Baltics pieaugušo studētāju nedēļas ietvaros ieguva Tallinas studējošiem draudzīga darba devēja 2020 īpašo prēmiju kā uzņēmums, kas saviem darbiniekiem apzināti rada attīstības un karjeras iespējas organizācijā, atbalsta individuālus karjeras ceļus gan ar tālākizglītību, gan attīstošiem uzdevumiem, kā arī ir amatu novērtējošs darba devējs.

“Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus” valdes locekle Sigrida Aruveli stāsta, ka SOL Baltics ir jāizceļ kā lielisks mūžizglītības principus iedzīvinoša uzņēmuma piemērs.

“SOL piesaista un rada mācīšanās un attīstības iespējas ļoti dažādām mērķa grupām, no jaunākiem līdz vecākiem. Ir jānovērtē cilvēku ar samazinātām darbaspējām un īpašām vajadzībām iesaistīšana, plaša dalība dažādos sadarbības tīklos, kā arī aktīvs ieguldījums izglītības iestāžu darbā,” sacīja Aruveli, kas nominēja SOL Baltics kā studējošiem draudzīgu darba devēju.

“Uzņēmums ir izvirzījis mērķi vismaz 2 procentus sava apgrozījuma ieguldīt darbinieku attīstībā un personāla kompetenču attīstīšanai ir būtiska vieta uzņēmuma stratēģijās. 90 procentiem mūsu vadītāju un speciālistu ir kvalifikācijas apliecība,” sacīja SOL Baltics Baltijas personāla un kvalitātes vadītāja Evely Gorobinski.

SOL Baltics finansē 100 procentus savu darbinieku kvalifikācijas apmācību, kā arī kvalifikācijas iegūšanas izdevumu. Vadītāji iedrošina darbiniekus atrast sev dažādas attīstības iespējas – lasīt rakstus, piedalīties dažādās darbnīcās, semināros un apmācībās. Uzņēmumā ir ieviestas iekšējās apmācības, kas atbalsta tur strādājošo zināšanu papildināšanu un karjeras iespējas.

“2019. gada rudenī piedāvājām darbiniekiem iespēju kandidēt iekšējā auditora apmācību programmā, un šodien SOL Baltics strādā 10 iekšējie auditori, kuri apguva šo programmu un ieguva arī pamata zināšanas par trīs ISO standartiem. 2020. gada janvārī tika uzsākta jauna uzņēmēja iekšējā apmācību programma iekšējiem apmācību vadītājiem, šo iespēju izmantoja līdz 11 darbinieku,” paskaidroja uzņēmuma personāla un kvalitātes vadītāja.

Evely Gorobinski stāsta, ka darbinieku kompetenču pastāvīga attīstīšana atmaksājas: “Rezultātus redzam klientu apmierinātībā, kuru monitorējam katru mēnesi. Ir augusi arī darbinieku apmierinātība un ieteikumu indekss, kas, piemēram, biroju darbinieku un vadītāju vidū 2020. gada maijā bija 76 punkti.”

SOL Baltics kā sociāli atbildīgs uzņēmums apzināti iegulda dažādu sabiedrības grupu nodarbinātībā. “Jauniešiem sniedzam pirmo darba pieredzi, atrodam piemērotu darbu senioriem, t. sk. tiem, kuri nepārvalda valsts valodu, atbalstot viņus ar daudzveidīgām, profesionālām apmācībām. Sadarbībā ar Astangu Profesionālās rehabilitācijas centru jauniešus ar īpašām vajadzībām iepazīstinām ar uzkopšanas darbinieka profesionāla darba saturu un darba iespējām, kā arī cilvēkiem ar samazinātām darba spējām radām darbam piemērotu vidi un atbalstām viņus ar apmācībām, vadoties no cilvēku īpašajām vajadzībām,” stāstīja Evely Gorobinski.