SOL Baltics pārliecinoši dodas tālāk pa ilgtspējības ceļu

28. februāris 2024

SOL Baltics vadītāju komanda trīs dienas janvāra beigās veltīja ilgtspējas tēmām, kam šogad pievērsīs īpašu uzmanību. Šajās dienās tika organizētas vairākas darbnīcas un apspriedes par galvenajiem SOL ilgtspējības mērķiem un darbības plāniem. Katrs dalībnieks dalījās savās domās par uzņēmuma ilgtspējības stratēģiju un stāstīja SOL ilgtspējības stāstus.

Ilgtspējības darbnīca

Darbnīcās noskaidrojās, ka mūsu zināšanas par ilgtspējību ir daudz lielākas, nekā domājām, un sapratām, cik svarīgs ir ikviena mūsu ieguldījums šī mērķa sasniegšanā. Tas stiprināja komandas sajūtu un pārliecību, ka visas mūsu darbības ir savstarpēji saistītas un ikvienam ir iespēja sniegt savu ieguldījumu ilgtspējas veicināšanā.

Uzņēmuma vīzija ir būt līderim ilgtspējas jomā, tādēļ koncentrējamies uz vairākiem būtiskiem virzieniem. Viens no galvenajiem fokusa punktiem ir CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) un ar to saistīto pienākumu precizēšana un darbības plānu sastādīšana. Pārskata struktūras un parametru plānošana jau notiek, tiem būtu jābūt gataviem līdz 2025. gada janvārim.

Viena no semināra daļām bija dalīšanās stāstos par SOL ilgtspējību

SOL Baltics ir izvirzījis mērķi kartēt savu pēdas nospiedumu un iepazīstināt ar būtiskākajiem ietekmētājiem, kas ir saskaņā ar SOL starptautisko atbildības stratēģiju. Mērķu sasniegšanai izstrādājam parametrus un darbības plānus, iesaistot visas uzņēmuma interešu grupas.

Viena no mūsu aktivitātēm ir arī SOL zaļo biroju projekts, kurā mēs aktīvi meklējam videi draudzīgus risinājumus, kā arī integrējam ilgtspēju ikdienas aktivitātēs. Otrs būtisks virziens ir ilgtspējības projekti, kuros iesaistām klientus un piemērojam modernus risinājumus. Esam jau uzsākuši kopīgus projektus ar vairākiem klientiem gan Igaunijā, gan Latvijā.

Svarīga ir arī komunikācija un informētības paaugstināšana. Ieguldām regulārā iekšējā un ārējā komunikācijā, lai darbinieki un partneri būtu informēti par mūsu ilgtspējības iniciatīvām. Tāpat vēlamies palielināt darbinieku zināšanas un apmācīt viņus par ilgtspējas tēmām, radot spēcīgu pamatu ilgtspējīgai attīstībai.

Visi dalībnieki tagad savās komandās vadīs līdzīgas darbnīcas un dalīsies ar visu informāciju, kuru apguva trīs dienu laikā, nodrošinot zināšanu un informētības izplatīšanos visā organizācijā. SOL Baltics pārliecinoši turpina savu ceļu ilgtspējības virzienā, esot piemērs ilgtspējas komercdarbības jomā, kā arī rēķinoties gan ar vides, gan sabiedrības interesēm.