SOL Baltics vadība devās mācīties kopā

02. novembris 2022

SOL organizācijas un darba kultūra balstās brīvības un atbildības principos, un tā jau gandrīz 30 gadus. Kā darba devējs ieguldām darbinieka profesionālajā un personiskajā attīstībā, tā komanda ir motivētāka iesaistīties uzņēmuma darbībā un uzņemties jaunus, aizraujošus izaicinājumus. Papildus iepriekšminētajiem principiem mēs augstu vērtējam arī vadību un laba piemēra rādīšanu citiem, un tā nonācām situācijā, kad SOL Baltics vadība nolēma šajā rudenī visos mācību ceļos doties kopā – septiņi kolēģi vienlaicīgi.

SOL Baltics vadība nolēma kopš šī rudens sākt mācīties kopā

Jau kādu laiku esam koncentrējušies uz to, lai nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumus un sava uzņēmuma iekšējos procesus varētu organizēt ekonomiskāk un efektīvāk – vai tā būtu tīrīšana bez ķīmijas, izvairīšanās no plastmasas maisiņu lietošanas vai procesu digitalizācija. No vides un dabas aizsardzības ilgtspējības viedokļa katras šādas, pat vismazākās, pārmaiņas ir svarīgas ekonomijai. Bet vai arī pietiekamas?! Šo “ekonomijas” vēlmi diezgan daudz ir veicinājis arī enerģijas cenu neprātīgais pieaugums.

Tā arī kļuva skaidrs, ka uzņēmumā SOL savas dzīves vides labā vēlamies darīt vēl vairāk un sistēmiskāk, darīt paši un darīt kopā ar klientiem un partneriem. Nonācām pie vienotas izpratnes, ka šī tēma nevar būt tikai kāda komandas locekļa – entuziasta vai speciālista joma, bet vides aizsardzības idejas un darbi tiek īstenoti PA ĪSTAM, ja kopīgi vada un ir iesaistīta visa vadība. Sāksim paši ar sevi!

Ar SOL komandu izveidoja atsevišķu darba grupu praktisku darbu veikšanai

Tirgū ir daudz dažādu zaļā kursa kursu un apmācību – gan teorētiskāku, gan praktiskāku. Mēs izvēlējāmies par labu Tallinas Universitātes (TLÜ) organizētajai mikrokvalifikācijas programmai “Zaļā kursa vadība”. Šīs programmas saturs ir ar labu līdzsvaru starp teoriju un praksi. Kā pievienoto vērtību kopā ar vadību izveidojām atsevišķu darba grupu praktisko darbu veikšanai – tā programmas laikā varam nekavējoties strādāt ar SOL vides aizsardzības un ilgtspējības stratēģiju. Svaru kausus par labu TLÜ programmai nosvēra arī mazs, bet ne mazsvarīgs bonuss – MIKROKVALIFIKĀCIJA. Kas tas tāds, ikviens var uzmeklēt internetā pats.

Šobrīd ir jau pagājušas dažas mācību dienas. Uzreiz pirmajā dienā kļuva skaidrs, ka paguvām ielēkt pēdējā “vides aizsardzības vilciena” vagonā, jo, kā rāda fakti, Igaunija diemžēl ir viens no ātrākajiem un lielākajiem (uz vienu cilvēku) Zemes resursu atražošanas pārtērētājiem. Jau pavasara vidū Igaunija ir iztērējusi resursus, kurus Zeme spētu atjaunot pati, jeb nākamos 9 gada mēnešus “aizņemamies” no nākamajām paaudzēm un dabas, kas nemaz nešķiet ilgtspējīgi un cik ilgi šāda “aizņemšanās” būs iespējama?