Turpinājums: kā SOL vadībai veicas ar mikrogrāda kursu Tallinas Universitātē?

27. februāris 2023

2022. gada rudenī mēs jums stāstījām, kā mēs, SOL vadība septiņu cilvēku sastāvā, apgūstam zaļo pārmaiņu vadību Tallinas Universitātes mikrogrāda programmā. Pēc uzņēmuma izpilddirektora Rinela Piusa teiktā, dalība mācībās kopā ar visu vadības komandu ir attīstījusi uzņēmuma stratēģisko vadību, sniegusi jaunas atziņas ilgtspējas jomā, kā arī palīdzējusi komandas stiprināšanā.

Tallinas Universitāte vēlējās noskaidrot, kādu labumu mūsu vadības komandai ir devušas mācības un kādas jaunas zināšanas tā ir guvusi. Uz jautājumiem atbildēja Rinels Piuss.

Attēlā: Rinel Pius Foto: Ain Liiva

Kā tas notika, ka SOL uzņēmums ar visu vadības komandu nolēma iegūt šo mikrogrādu?

2022. gada rudenī SOL vadība septiņu cilvēku sastāvā uzsāka studijas Tallinas Universitātes zaļo pārmaiņu mikrogrāda programmā. Doma par kopīgu mācīšanos radās spontāni – mēs domājām, ka šādā veidā vienam cilvēkam vēlāk nebūs jāpārstāsta iemācītais pārējiem, bet mēs varēsim kopā plānot un īstenot pārmaiņas. Atskatoties atpakaļ, tas bija pareizs lēmums, un esmu pārliecināts, ka tas arī padarīja mūs daudz konkurētspējīgākus.

Kāpēc jūs izvēlējāties studēt zaļo pārmaiņu vadību?

Mēs devāmies studēt zaļo pārmaiņu vadību, jo SOL nodarbojas ar nekustamā īpašuma uzturēšanu un uzkopšanu, un no mums tiek sagaidīts, lai mēs kaut ko par šo jomu zinātu. Mēs arī paši vēlējāmies noskaidrot, kā gudrāk risināt ar zaļajām pārmaiņām saistītās problēmas un kādu padomu dot, ja kāds mums to jautātu. Tāpēc mikrogrāda iegūšana šajā nozarē mums šķita laba ideja. Pirmais pusgads ir bijis veiksmīgs – esam ieguvuši daudz noderīgu jaunu zināšanu. Starp citu, mēs jau iepriekš bijām mācību vizītē ar visu vadības komandu. Pirms dažiem gadiem mēs visi kopā izgājām Fontes izaugsmes vadības un mentoringa gada kursu, tāpēc šķita tikai pareizi, ka arī tagad mēs šo kursu apmeklēsim visi kopā.

Pastāstiet, ko jaunu esat uzzinājuši.

Sākotnēji mūsu mērķis bija uzzināt vairāk par šo jomu, taču līdzšinējā mācību pieredze mums ir devusi zināšanas ne tikai par ilgtspējību, bet arī par stratēģisko vadību. Tas ir tieši tāpēc, ka mēs sākām mācīties kopā ar visu vadības komandu. Piemēram, liela daļa mācību darba ir jāveic grupās, un mēs to darām kopā ar savu komandu un risinām savam uzņēmumam aktuālos jautājumus.

Interesanti ir tas, ka, lai gan parasti runā par ekoloģisko pēdu nospiedumu, kas kaitē videi, mēs esam uzzinājuši, ka ir arī otrs jēdziens – plaukstas nospiedums. Šajā gadījumā tas ir pozitīvs nospiedums, kas drīzāk jāpalielina, nevis jāsamazina. Piemēram, darbības, ko organizācijas veic vides labā kādam citam un kas, pateicoties šo organizāciju darbībām, samazina šī cita ietekmi uz vidi lielākā mērā, nekā uz vidi iedarbojas viņa radītās emisijas. Tādējādi plaukstas nospiedumam būs pozitīva ietekme uz klimata pārmaiņām, zaļajām pārmaiņām un ilgtspēju.

SOL ir uzņēmums, kas pats rada salīdzinoši nelielu pēdas nospiedumu. Mums ir ļoti maz biroja platības, taču mūsu 2300 darbinieki sniedz pakalpojumus gandrīz 2000 klientiem visā Baltijā. Mēs varam daudz ko darīt, lai palielinātu savu plaukstas nospiedumu. Tam ir arī tieša pozitīva ietekme uz mūsu klientiem – ja palielinās mūsu plaukstas nospiedums, samazinās viņu pēdas nospiedums.

Piemēram, pašlaik enerģijas izmaksas ir ļoti augstas, un valsts valdība izvirzījusi mērķi tās samazināt. Daudzas iestādes ir samazinājušas temperatūru savās ēkās un cenšas izmantot mazāk apgaismojuma. Bet, kad viņi piecos vakarā dodas mājās, SOL komandas dodas uz šīm ēkām un atkal iededz gaismu, lai sāktu sakopšanas darbus. Mēs taču nevaram telpas uzkopt pa tumsu, tāpēc mums nekas cits neatliek.

Apgūstot mikrogrāda programmu, mums radās doma, ka mēs varētu tīrīt klientu ēkas tajā laikā, kad ierēdņi ir darbā, lai mēs visi varētu doties mājās piecos. Mēs veicām testu arī pie sevis – mūsu biroja platība ir aptuveni 1200 kvadrātmetru. Ja mēs tīrām pa dienu, mēs ietaupām aptuveni 400 eiro mēnesī. Pieņemsim, ka, piemēram, valdības ēkas platība ir lielāka par 10 000 m2, bet lielāka tirdzniecības centra – virs 40 000 m2. Ja šīs ēkas tiktu tīrītas darba laikā, varētu daudz ietaupīt. Vispirms, lai īstenotu šādu ideju, ir jāmaina cilvēku domāšanas veids – tāpat kā jebkurā citā ilgtspējīgā pasākumā.

Šādas idejas nebūtu ienākušas prātā, ja mēs ar visu komandu nebūtu aktīvi iesaistījušies šajā projektā. Mēs esam sev pavēruši pavisam jaunu iespēju – ja līdz šim klienti tīrīšanas uzņēmumus izvēlējās pēc tā, kurš darbu paveic ātri un lēti, tad tagad jauna pieeja varētu būt izvēlēties uzņēmumu, kuram ir liels plaukstas nospiedums, kas samazina klienta pēdas nospiedumu.

Kā mikrogrāda ieguve ir ietekmējusi kolektīvu?

Mācīšanās kopā ar vadību bija lielisks komandas stiprināšanas pasākums. Kad mēs apgūstam studiju kursu, mēs vienmēr mācīto vielu kopīgi pārrunājam, un arī mājasdarbus pildām kopā. Mēs apspriežam darba jautājumus, taču no cita skatu punkta, nekā parasti, un tas mums visiem šķiet ļoti iedvesmojoši. Tādējādi mikrogrāda kursa apgūšana ir mūs kā komandu vēl vairāk satuvinājusi, tāpēc iesaku visiem šādu pieredzi.

Cik grūti bija mikrogrāda ieguvi apvienot ar darbu?

Ja es būtu devies studēt viens pats, tas būtu bijis daudz sarežģītāk. Galu galā, ejot uz skolu, daži mācību priekšmeti sagādā lielāku prieku, bet citus jūs apgūstat tikai, lai, tā teikt, dabūtu nost no kakla. Tomēr, mācoties visiem kopā, mēs visi nedaudz atšķirīgi uztveram mācīto, jo mūsu intereses un esošās zināšanas ir atšķirīgas. Daži vairāk pievēršas tehniskajai pusei, citi – psiholoģiskajai, bet vēl citi – produktu izstrādei. Tas viss kopā veido jēgpilnu un interesantu diskusiju, un tās rezultāts ir daudz plašāks priekšstats par visu mācību procesu no uzņēmuma perspektīvas, nekā tas būtu bijis, ja kursu būtu apmeklējis tikai viens kolēģis.