SOL vadības mācību ceļš zaļā kursa vadībā Tallinas Universitātē: pieredze, mācīšanās un nākotnes plāni

10. jūlijs 2023

2022. gada rudenī SOL Baltics vadība uzsāka zaļā kursa studijas Tallinas Universitātes mikrokvalifikācijas programmā. Programma noslēdzās 2023. gada pavasarī, un vadības mācību ceļā piedalījās gandrīz visi SOL darbinieki. Tartu reģiona komercstruktūras vadītājs Priit Pikhoff, kurš arī pats piedalījās programmā, sniedza mums lielisku ieskatu mācīšanās pieredzē.

Raksta autors Priit (otrais no labās) atzina, ka mācīšanās kopā ar vadību bija unikāla pieredze

Kā es nonācu skolā?

Lai viss būtu godīgi izstāstīts, sākšu ar to, ka manas pēdējās īstās skolas gaitas bija pirms 7-8 gadiem, kad pabeidzu Tartu Universitātes Valsts zinātnes bakalaura studijas. Lai gan pa vidam bija arī daži dažādi kursi, nopietnāka skolas sola deldēšana atsākās SOL. Sākumā dažas īsākas apmācību dienas un pēc tam jau Uzkopšanas speciālista-instruktora 4. līmeņa apmācības. Kad tas tika izdarīts, radās kāda iekšēja vēlme kaut ko iemācīties. Es jau pētīju dažādus variantus, kur doties mācīties patstāvīgi, bet tajā pašā laikā arī SOL vadībai nobrieda plāns kopīgi doties mācību ceļā un iesaistīt tajā arī citus kolēģus.

Bija kāda parasta vēla pavasara diena, kad labs kolēģis no Tallinas piezvanīja un jautāja: “Kā tu domā, varbūt jāiet mācīties Tallinas Universitātē?”. Mans “jā” laikam atskanēja, pirms es noskaidroju, ko mēs vispār mācīsimies. Varēja būt arī citādi, bet tas vairs neko nemaina. Patīkamāk ir atcerēties šādi.

Ko mēs mācījāmies?

Vadība bija izvēlējusies mikrokvalifikācijas programmu “Zaļā kursa vadībā”, kas tika organizēta pirmo reizi, sadarbojoties Tallinas Universitātei un TalTech. Varētu jautāt, kādēļ šāda izvēle un kāpēc ne ar biznesu vai ekonomiku saistīta joma? Tāpēc, ka ar biznesu mēs tik un tā nodarbojamies ikdienā un arī ar ekonomiku varam tikt galā. Tā kā mēs strādājam ļoti konkurējošā nozarē, mums ir kaut kā jāatšķiras un jāsniedz pievienotā vērtība gan klientiem, gan darbiniekiem.

Mūsdienu sabiedrības vispārējais domāšanas veids ir ļoti labvēlīgs darbam ar vides un ilgtspējības tēmām. Tā kā tā bija pirmā šāda veida programma, nebija iespējams izpētīt, kas tieši tā ir. Godīgi sakot, bija mazliet bail, ka mūs sāks pārvērst ekstrēmi “zaļos”. Visas radušās šaubas tika atspēkotas jau pirmajā dienā. Mēs sapratām, ka kursa mērķis nav “zaļmazgāšana”, bet gan domu pasaules paplašināšana un izskaidrošana, kā izvairīties no iekļūšanas tās (zaļmazgāšanas) slazdos.

Ko tieši mēs mācījāmies? Kā jau universitātē, mācību programma bija sadalīta semestros. Pirmais semestris sākās ar ievadošu dienu, pēc tam sākām mācības par trim dažādiem tematiem: vides pārvaldību, vides inovācijām un produktu attīstīšanu. Otrais semestris bija veltīts organizācijas inovācijām un sociālajai uzņēmējdarbībai, ilgtspējīgas stratēģijas izveidei un pārvaldībai, kā arī pārmaiņu psiholoģijai.

Pēdējā skolas dienā SOL visus mikrokvalifikācijas programmas dalībniekus aicināja ciemos uz savu biroju

Visi kursi beidzās ar mājasdarbu un SOL studenti visus skolas darbus varēja veikt par tēmām, kas saistītas ar uzņēmumu. Ja bija iespējams un nepieciešams, iesaistījām arī kolēģus un ticu, ka tās bija ļoti produktīvas un vērtīgas apspriedes.

Kas mūs mācīja?

Sakot ļoti vienkārši, mūs mācīja savas jomas profesionāļi. Gan pasniedzēji no universitātes un zinātnes sektora, gan vieslektori no valsts iestādēm un privātā sektora. Ar pasniedzēju Jaanus Terasmaa daudzi mūsu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kolēģi tikās SOL konferencē, viņa prezentācija radīja daudz vielas sarunām un atsauksmju.

Ar ko mēs mācījāmies?

Es (Priit), Kurmet, Kail, Mergit, Priit, Rinel, Evely un 17 citi studenti, kuru vidū bija privātuzņēmēji, lielu uzņēmumu darbinieki, kopienas vadītāji, valsts vai vietējo pašvaldību līmeņa darbinieki, kā arī ar bērnu iestādēm un skolām saistīti cilvēki. Bija tādi, kas savā darbā ar vides jautājumiem strādā ikdienā, un arī tādi, kas, tāpat kā es, nāca iepazīties ar šiem jautājumiem vairāk.

Lai gan mēs mājas un grupu darbus veicām SOL komandā, šajā laikā mēs daudz satikāmies ar citiem studentiem un guvām jaunas zināšanas, idejas un domubiedrus.

Septiņi SOL Baltics darbinieki saņēma atestātu zaļā kursa vadībā

Ko ieguva SOL?

Noteikti nav daudz uzņēmumu, kas varētu teikt, ka viņu vadība kopīgi ir apguvusi ilgtspējai veltītu mācību programmu. Mēs guvām dažādas idejas un domas par to, kā virzīties tālāk un kā iesaistīt klientus.

Ar dažādu kursu un mājasdarbu palīdzību mēs izstrādājām vairākas stratēģijas, programmas un idejas, kas tika vai drīz tiks ieviestas praksē. Kā minēts iepriekš, studijās iesaistījām arī kolēģus.

Labiekārtošanas pakalpojumus, kas pirmajā mirklī šķiet garlaicīgi un loģiski, mēs padarījām interesantus arī mūsu studiju biedriem un pasniedzējiem.

Ja runā par to, ka katra darbība atstāj negatīvu ekoloģiskās “pēdas nospiedumu”, mūsu skatījumā būtu ne tik daudz jākoncentrējas uz “pēdas nospieduma” samazināšanu, bet gan “rokas nospieduma” (pozitīvas ietekmes uz vidi) palielināšanu.

Ko es ieguvu?

Protams, visu, kas mums tika mācīts programmas ietvaros. Tas paplašināja pasaules redzējumu, lika domāt, deva jaunas iepazīšanās utt. Tas, ko es tomēr ieguvu visvairāk, ir tas, ka man bija lieliska iespēja mācīties un strādāt kopā ar SOL vadību. Lai gan mēs saskaramies ikdienas darbā, ir pilnīgi citādi visu mācību gadu apspriest mūsu uzņēmuma ilgtspējas stratēģiju, radīt inovatīvas idejas vai iespējamos risinājumus produktu izstrādei. Es guvu apstiprinājumu tam, ka mani kolēģi Tallinā un Baltijā ir vieni ļoti aizraujoši varoņi, kuru acis, runājot par SOL, vienmēr mirdz.

Es aicinu visus pētīt un apspriest jautājumus, ko esam mācījušies, kā arī visus citus jautājumus. Jebkura atgriezeniskā saite un priekšlikumi palīdz kopīgi virzīties uz priekšu un attīstīties, un, ja jums nejauši rodas iespēja kaut kur doties izglītoties, nedomājiet, uzreiz sakiet!