Risinājumu veidošanas etapi

Piedāvājuma etaps (5-7 dienas)

Vajadzību izzināšana, cenas kalkulēšana

Datu sniegšana, piekļuves nodrošināšana, kolēģu piesaistīšana

Palaišanas etaps (2-4 nedēļas)

Personālatlase, apmācības, loģistika, uzkopšanas iekārtu, līdzekļu iegāde

Savu darbinieku informēšana, piekļuves nodrošināšana, darba telpu nodrošināšana, ūdens un elektrības nodrošināšana, komunikācijas

Palaišanas etaps (2-4 nedēļas)

Darba sākšana, apmācības objektā, regulāras tikšanās ar klientu

Atgriezeniskās saites sniegšana, vajadzību koriģēšana

Sadarbība un attīstība (Regulāras tikšanās un proaktīvi
priekšlikumi)