SOL vērtības

 • Apmierināts, saulains klients
 • Uzticamība
 • Uzņēmība
 • Darbs sniedz prieku
 • Radošums ikdienā

Savā darbā vadāmies no:

 • Klienta vajadzības
 • Klienta līguma
 • Inovācijas
 • Vides
 • Apmācībām (iekšējās un ārējās apmācības)
 • Likumdošanas (sabiedriskās kartības noteikumi u.c.)
 • Standartiem (ISO, INSTA800)