Vadības sistēmu

SOL BALTICS PAMATPRINCIPI

SOL Baltics ir lielākais nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumu uzņēmums Baltijas valstīs.

SOL vadības filozofija uzsver atbildību, uzticamību, radošumu, brīvību, mērķus kā arī priecīgu un profesionālu darbu.

Mūsu mērķis ir piedāvāt pakalpojumus un attīstīt savu darbību tā, lai klienti visu savu uzmanību varētu veltīt savam pamatdarbam.

Darbojoties klientiem un videi draudzīgā veidā un rūpējoties par saviem darbiniekiem.

Svarīgākie aspekti mērķu sasniegšanā:

KLIENTU APMIERINĀTĪBA

  • Pakalpojumu kvalitāti uzņēmumā nodrošinām uz kompetenču pieeju. Rūpējamies par saviem darbiniekiem un ceļam viņu profesionālo kvalifikāciju.

  • Sistemātiski mēram un analizējam klientu apmierinātību un ar saviem pakalpojumiem nodrošinām viņiem maksimāli iespējamo apmierinātību.

 

VIDES SAUDZĒŠANA

  • Šķirojam savus atkritumus un par videi draudzīga domāšanas veida nozīmi stāstām arī saviem klientiem.

  • Veicam propagandu par tīrīšanu bez ķimikālijām.

  • Dodam priekšroku tīrīšanas līdzekļiem ar Ecolabel un Ziemeļu gulbja marķējumu.

 

DARBA DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

  • Lai saglabātu darbinieku veselību, rūpējamies par drošiem un veselīgiem darba apstākļiem.

  • Izsniedzam individuālos aizsardzības līdzekļus.

  • Uzlabojam darbinieku zināšanas par darba drošības principiem.

  • Lai radītu drošu darba vidi, diskusijās iesaistām savu daudzveidīgo kolektīvu.

Visās savās darbībās ievērojam normatīvo aktu, standartu un ieinteresēto pušu prasības. Apņemamies nepārtraukti uzlabot savu integrēto vadības sistēmu.

 

SOL Baltics OÜ vadība