Atbildīgums

SOL Baltics atbildīgas rīcības principi

SOL Atbildīgas uzņēmējdarbības ziņojums

Kā starptautisks lieluzņēmums mēs rūpējamies par saviem darbiniekiem, klientiem, apkārtējo sabiedrību un vidi. Atbildīgums uzņēmumā SOL nozīmē to, ka mēs esam ekonomiski spēcīgs uzņēmums, kas savā darbībā balstās uz uzņēmuma vērtībām un mērķu uzstādīšanā rēķinās ar būtiskām saistītām grupām.

SOL Atbildīgas uzņēmējdarbības ziņojums 2022

SOL Atbildīgas uzņēmējdarbības ziņojums 2021

SOL Atbildīgas uzņēmējdarbības ziņojums 2020

SOL Atbildīgas uzņēmējdarbības ziņojums 2019

Atbildīgas uzņēmējdarbības instrukcija SOL sadarbības partneriem

SOL Baltics mērķis ir piedāvāt saviem klientiem atbildīgus kvalitatīvus pakalpojumus, tāpēc izvēlamies par saviem piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citām interešu pusēm personas, kurām ir tikpat augsta ētiskā uzvedība kā SOL un kuras uzskata par būtisku darbinieku drošību un veselību, kā arī novērtē apkārtējo vidi saudzējošu darbību.

Uzņēmumam ir svarīga atbildīga uzņēmējdarbība. Mēs izmantojam SOL integrētu kvalitātes, vides aizsardzības un darba vides vadības sistēmu, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001, 14001 un 45001 prasībām.

Esam izstrādājuši ar iepirkumu veikšanu saistītas prasības, kuru mērķis ir nodrošināt līgumu slēgšanu ar sadarbības partneriem, kuri ievēro taupīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības principus, līdzīgi kā to darām mēs.

Iepazīsties ar SOL sadarbības partneru rīcības instrukciju šeit:

Rīcības instrukcija sadarbības partnerim