ZIŅOŠANA PAR PĀRKĀPUMIEM

Ja rodas aizdomas par likumu, datu apstrādes vai SOL principu pārkāpumiem, par to ir nekavējoties jāziņo savam vadītājam, jāraksta uz e-pasta adresi privacy@sol.ee.

SOL garantē, ka paziņotās aizdomas par pārkāpumu tiks izskatītas saskaņā ar mūsu vērtībām, procesiem un likumiem. Mēs neakceptējam ne diskrimināciju, ne draudus pret darbiniekiem, kuri labā ticībā ir ziņojuši par aizdomām par pārkāpumu.