ZIŅOŠANA PAR PĀRKĀPUMIEM

Ja rodas aizdomas par rīcību, kas ir pretrunā likumiem, datu apstrādei vai SOL principiem, par to nekavējoties jāziņo savam vadītājam vai jāinformē SOL, vienkārši un droši aizpildot šo veidlapu.

Ziņo par nepareizu rīcību, dod mājienu

Šeit var sekot darbībām, kas veiktas ar informāciju

SOL garantē, ka paziņotās aizdomas par pārkāpumu tiks izskatītas saskaņā ar mūsu vērtībām, procesiem un likumiem. Mēs neakceptējam ne diskrimināciju, ne draudus pret darbiniekiem, kuri labā ticībā ir ziņojuši par aizdomām par pārkāpumu.