DROŠĪBA UN VESELĪBA

Mēs strādājam mērķtiecīgi un pastāvīgi veicam uzlabojumus, lai radītu veselīgu un drošu darba vidi, ievērojot starptautiski atzītus veselības un darba drošības vadības principus un prakses, kā arī attiecīgos tiesību aktus.