VIDE

Apkārtējā vide

Mēs strādājam atbilstoši starptautiski atzītiem vides aizsardzības principiem un mūsu mērķis ir nepārtraukti sevi pilnveidot. Mūsu darbība atbilst valsts tiesību aktiem vides aizsardzības jomā un piesārņojošās darbības atļaujām.

Mēs strādājam, lai panāktu energoefektivitāti, samazinātu kaitīgās emisijas un atkritumu ražošanu.