VISPĀRĪGI PRINCIPI

Mums ir svarīga atbildīga un ilgtspējīga uzņēmējdarbība.

Mums ir augsti ētiskās uzvedības modeļi, mēs uzskatām, ka svarīga ir mūsu darbinieku drošība un veselība, un mēs novērtējam videi draudzīgu rīcību.

Mūsu mērķis ir piedāvāt saviem klientiem atbildīgus kvalitatīvus pakalpojumus. Mēs izvēlamies par saviem sadarbības partneriem, apakšuzņēmējiem un citiem interesentiem personas un uzņēmumus, kas ievēro tikpat augstus ētiskās uzvedības modeļus un principus.

Mūsu integrētā kvalitātes, vides aizsardzības un darba vides vadības sistēma atbilst standartu ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001 prasībām.