SOL Baltijas servisa kvalitātes partnere tika nominēta titulam Gada iekšējo apmācību vadītājs 2022

30. novembris 2022

Gada iekšējo apmācību vadītāju konkursa mērķis ir izteikt atzinību organizāciju iekšējo apmācību vadītājiem kā pieaugušo attīstības atbalstītājiem, kas dalās ar savām zināšanām organizācijā, vada kolēģus, attīstot specifiskas prasmes, virza viņu kā pieaugušu studentu izpratnes un attieksmes veidošanos, kā arī atbalsta viņu pašattīstību.

Tīna Vinkmane (Tiina Vinkmann) guva atzinību Gada iekšējo apmācību vadītāja 2022 trīs labāko nominantu vidū. Titulu šoreiz saņēma SOL laba sadarbības partnera Bezdarba apdrošināšanas kases iekšējo apmācību vadītājs.

Tīna kopš 2019. gada vasaras strādā SOL kā Baltijas servisa kvalitātes partnere. Viņa aktīvi sniedz ieguldījumu SOL servisa kvalitātes attīstībā, cieši sadarbojoties ar uzkopšanas jomas komercnodaļām gan Igaunijā, gan Latvijā un Lietuvā. Papildus Tīna ir spēcīga iekšējo apmācību vadītāja, kas izstrādā un vada ar uzkopšanas un servisa kvalitāti saistītas iekšējās apmācības dažādu nodaļu darbiniekiem. Tīnas vadīto iekšējo apmācību spektrs ir plašs, sākot ar uzkopšanas speciālistu papildu vadīšanu objektos, beidzot ar uzkopšanas jomas vadītāju profesionālo kompetenču attīstīšanu un sagatavošanu profesionālajiem eksāmeniem. Tīnas vadītajās ar uzkopšanu saistītām profesijām sagatavojošās SOL attīstības programmās profesionālo eksāmenu veiksmīgi ir nokārtojuši 100 % dalībnieku, kopā 37 studenti 2 gadu laikā.

Attēlā: Tīna Vinkmane (Tiina Vinkmann), Baltijas servisa kvalitātes partnere

Tīna SOL noteikti ir Baltijas uzkopšanas jomas kompetenču centra balsts.

Tīna ir piedalījusies arī vairākos attīstības projektos, lielākais no tiem ir šobrīd notiekošā INSTA800 starptautiskā standarta atjaunināšana sadarbībā ar uzkopšanas jomas profesionāļiem no piecām valstīm. Viņa ir pielikusi roku standartā balstītu apmācību izstrādē uzkopšanas speciālistiem, tās pārbaudījusi un vadījusi apmācības dažādos klientu objektos Latvijā.

Visas zināšanas un prasmes, kuras ir Tīnai kā iekšējo apmācību vadītājai, nav iespējams apgūt nevienā skolā. Būtisku daļu savas sagatavotības kā pieaugušo apmācību vadītāja Tīna ir guvusi savās andragoģijas studijās. Profesionālo zināšanu bagāžu noteikti papildināja daudz dažādu apmācību gadu gaitā, bet lielā mērā viņas speciālā (uzkopšanas jomas) profesionalitāte balstās ilgā 16 gadu garā praktiskā pieredzē un apmācību vadītājas darbā.

Pajautājām Tīnai, kas viņu piesaista iekšējo apmācību vadītājas darbā.

“Iekšējās apmācības lielā mērā atšķiras no mana iepriekšējā darba. Pašlaik mani studenti ir mani kolēģi, ar kuriem katru dienu satiekos birojā un objektā. Tā ir pastāvīga mācīšanās abām pusēm. Atgriezeniskā saite iekšējo apmācību vadītājam no studentiem ir ļoti ātra un tieša, kā arī, galvenais, godīga. Visam, kas tiek runāts apmācībās, jābūt vienkārši saprotamam un izmantojamam praksē. Mana kā iekšējo apmācību vadītājas attīstība notiek galvenokārt pateicoties viņiem, lai būtu gatava jauniem jautājumiem. Iekšējās apmācības padara interesantas tas, ka varu sniegt ieguldījumu jaunu apmācību radīšanā, runāt par apmācību saturu, palīdzēt salkt kopā un īstenot jaunu apmācību saturu un mērķus.”

Kad vēlamies uzzināt, kā Tīna to visu spēj un pagūst, viņa atbild:

“Mani iedvesmo, kad kāds kolēģis pasaka, ka manis piedāvātais risinājums strādāja vai bija labs, ka es atbalstīju īstajā brīdī un sniedzu pašpārliecību. Kolēģu atklātībai un godīgumam ir liela nozīme, lai iekšējās apmācības izdotos. Man ļoti patīk mans darbs un man īpaši patīk mani kolēģi.”