Praktikante Kristi: “Katrs cilvēks pats atbild par savu mācīšanos”

14. marts 2023

Janvārī SOL saimei pievienojās praktikante Kristi Kivipūra, kura pie mums ieradās uz desmit nedēļām izglītības iestāžu vadītāju prakses programmas ietvaros. Kristi savā ikdienas darbā ir Vīgi skolas direktore. Prakses SOL laikā viņa vēlas apgūt komandas vadīšanas un motivēšanas prasmes, jaunus darbinieku meklēšanas veidus, kā arī daudz ko citu. Lūdzām Kristi tuvāk iepazīstināt ar sevi un savu darbu.

Kristi pārsteidza elastība, brīvība un atbildība, veicot darbu

Kāda skola ir Vīgi skola?

Hāpsalu Vīgi skola ir valsts skola skolēniem ar īpašām vajadzībām, tā tika nodibināta 1960. gadā, lai nodrošinātu bērniem ārstēšanu pēc 1950. gadu beigās Igauniju piemeklējušās bērnu triekas epidēmijas. Tad skolas nosaukums bija Hāpsalu Sanatorijas internātskola. Saskaņā ar statūtiem Vīgi skola ir skola ar augstāko kompetenču līmeni un piemērotāko fizisko mācību vidi skolēniem ar balsta un kustību aparāta funkcionālajiem traucējumiem, kombinētajiem traucējumiem un intelekta traucējumiem.

Kāds ir Tavs kā skolas vadītājas stāsts?

Skolas vadītājas darbu Vīgi skolā uzsāku 2017. gadā. Pirms tam īsu laiku biju izglītības padomniece pagastā. Ierēdņa darbs man nebija piemērots, vēlējos atpakaļ uz skolu, jo skolēnu mirdzošās acis dod daudz jaunas enerģijas, augot kopā.

Dzīve ir kādu iemeslu dēļ mani atvedusi tieši pie bērniem ar īpašām vajadzībām. Man visi bērni ir līdzvērtīgi un tā viņi arī ir jāuztver. Jaunībā sāku strādāt Paliveres Specializētajā internātskolā. Sāku kā audzinātāja un, beidzot universitāti, jau pasniedzu stundas skolā.

Pēc tam negaidīti ieguvu mācību daļas vadītājas amatu, kad iepriekšējais vadītājs to atstāja. Vēl negaidītāk tajā pašā gadā pēkšņi kļuvu par skolas vadītāju. Atzīstu, es neesmu dzimusi vadītāja. Dzīve mani ir mācījusi tikt galā ar grūtībām un dažādām situācijām. Esmu ļoti apdomīga, bet dažās situācijās tas ir noderējis. Esmu bijusi tālredzīga, jo, strādājot ar cilvēkiem, mēs nekad nezinām, kā situācijas patiesībā atrisināsies. Es arī ļoti daudz raizējos, bet, neskatoties uz to, līdz šim esmu sasniegusi gribēto.

Kristi iedvesmo dažādu SOL jomu pārstāvju zināšanas un centība. Attēlā: Kristi un SOL servisa vadītājs Rait.

Ko tev nozīmē skolas vadītājas amats?

Skolas vadītājs ir rosinātājs un virziena rādītājs, viņam jābūt pieejamam visiem skolā – skolēnam, skolotājam, darbiniekam, vecākiem un kopienai. Protams, vēlos, lai izmaiņas notiktu ātri, bet gudrais nesteidzas – lēnām un prātīgi, to man ir dzīve iemācījusi.

Lai ietu līdzi laikam, man bija iespēja piedalīties Izglītības iestāžu vadītāju prakses programmā. Te es esmu, pilna vēlmes piedalīties ikvienā mazākajā SOL aktivitātē. Jūtu, ka esmu tieši īstajā vietā un jūs esat mani cilvēki. Jau šodien zinu, ko no šejienes paņemšu līdzi uz skolu, lai skolas dzīve noritētu labāk. Un ne tikai skolas attīstībai, SOL brīvības, atbildības un vērtību kopums man būs ikdienas darba pamatā.

Kādēļ nolēmi piedalīties prakses programmā?

Man patīk būt līdzvērtīgam komandas loceklim. Jūtos droši vidē, kurā ir noteikti rāmji un noteikumi. Rūpējos par saviem darbiniekiem un vēlos, lai viņi, veicot savu darbu, spētu būt laimīgi un apmierināti. No prakses gaidu iespēju mācīties no privātā sektora vadītājiem, kā labāk koordinēt komandas darbu, kā komandu motivēt un iesaistīt uzlabojumos, iedvesmot būtisku attīstības aktivitāšu ieviešanā. Vēlos tuvāk iepazīties ar privātā sektora personāla darbu un darbinieku meklēšanu. Arī gūt praktisku pieredzi, kā pašpārliecināk tikt galā, komunicējot ar dažādām interešu grupām.
Savā darbībā vados no moto “Dari citiem to, ko vēlies, lai darītu tev”. No tā vadoties, cenšos arī savai komandai likt darboties mērķtiecīgi. Man skolas darbs ir process, kurā visām pusēm jābūt iespējām attīstīties un runāt līdzi. Ir svarīgi, lai mācīšanās un mācīšana pusēm būtu interesanta un patīkama pieredze. Tādēļ skolai jābūt radošai un jāsadarbojas ar daudzām dažādām interešu grupām. Lai to visu sasniegtu, uzskatu, ka būtiska ir vienota komanda.

Kristi atklātu komunikāciju uzskata par ļoti svarīgu savā darbā.

Ko skolas vadītājs var mācīties privātajā sektorā?

Mēs visi pārdodam savu FIRMU! jeb mēs visi esam skolas vizītkartes! Šo moto vēlos ieviest arī skolā.

Sākot no sākuma, vislielāko pārskatu un saturu man sniedza decembrī notikušās SOL IN iedzīvošanās mācības – Vadīšanas un Vērtību diena. Sapratu, ka esmu gaidīta un mani komandā uzņem ar uzticēšanos.

Darba laikā mani pārsteidza šeit valdošā elastības, brīvības un atbildības sajūta. Katrs pārzina savu darba jomu un sadarbību uzskata par būtisku, iesaistot paši un vēloties būt iesaistīti.

Satiekoties ar dažādiem nozares cilvēkiem, varu apstiprināt, ka viņi savu darbu dara no sirds. Katrs nozares vadītājs ir speciālists un visi ir ļoti cieši saistīti, savstarpēji sadarbojoties. Arī visas Baltijas vadītāji sadarbojas, lai ieviestu iestādes kopīgos mērķus.

Savā darbā par ļoti būtisku uzskatu atvērtu komunikāciju un atkal secināju, ka, kāds esi pats, tādi citi ir pret tevi. Ar gadiem sapratu, cik svarīgs ir apzināti pavadīts laiks. Būt šeit un tagad, koncentrēties un paņemt maksimumu.

Kādas prasmes vēlies attīstīt programmas laikā?

Vēlos, lai katrs cilvēks pats atbildētu par savu mācīšanos!

Uzsākot programmu, man bija ļoti konkrēti mērķi, kas ir aprakstīti iepriekš. Šodien esmu jau saņēmusi daudz vairāk. To nevarēju gaidīt. Esmu pierakstījusi sīkas detaļas, kas mani, esot šeit, uzrunā. Jūs paši tās noteikti uzskatāt par tik dabiskām, ka pat nepamanāt.

Kādi ir līdzšinējie iespaidi par SOL Baltics uzņēmumu?

Super! No sirds pateicos visiem, kas mani ir vadījuši uz šo SOL Baltics ceļu.

Godīgi, pirmajās nedēļās šķita, ka visa vienlaicīgi ir par daudz – tikšanās ar dažādu jomu cilvēkiem. Tad sapratu, ka es kā skolas vadītāja šos darbus taču veicu pati vai kopā ar vadītāja palīgu. Sarunājoties ar mentori Katri, atzinu, ka dažu labu darba uzdevumu varētu deleģēt. To arī nācu šeit mācīties.

Sapratu, ka, ja nepieciešamas izmaiņas vai izmaiņu ieviešana, viens neko nevar izdarīt. Šeit ir svarīgi uzreiz iesaistīt komandas locekļus, lai visi zinātu, kas, ko un kādēļ dara. Viņi ir ideju nesēji.