Vadām un attīstām talantus uzņēmuma iekšienē

21. marts 2022

Ja darbinieks veido karjeru, ar to parasti saprot kāpšanu pa struktūras kāpnēm darba vietā. Realitātē karjera ir daudz daudzveidīgāka, papildus amata kāpnēm ietverot arī dažādas lomas cilvēka dzīvē.

Cilvēki vairs nestrādā visu dzīvi vienā jomā, kā tas bija pierasts pirms daudziem gadiem. Cilvēki pastāvīgi mainās, gan iekšēji, gan ārēji, rodas jaunas intereses un vajadzības. Mūsdienās darba dzīvē ir pauzes, maina amatus, maina savas darba slodzes, iegūst jaunas prasmes un pārvietojas starp dažādām organizācijām. Līdz ar to par karjeru var saukt arī personisko apmierinātību, pašattīstību un dažādas (darba) attiecības.

SOL Baltics ir uzņēmums, kurā darbinieku attīstība ir vadības sirdslieta. Mūsu uzņēmums ir pietiekami liels, lai sniegtu iespēju praktizēt un apgūt dažādas prasmes, pāriet no vienas nodaļas uz citu vai pacelties savas jomas virsotnē.

Labs piemērs ir Prīts, kas SOL ieradās pagājušajā gadā kā tehniskā servisa komercvienības administratīvais vadītājs. Viņa uzdevums bija darbu organizēšana un veikšana pie tehniskā servisa klientiem. Prītam nedeva iespēju šo darbu veikt ilgstoši. Jau gada beigās viņam piedāvāja stāties tīrīšanas komercvienības vadītāja amatā. Prīts par to stāsta, ka bija pozitīvi pārsteigts par piedāvājumu, un tic, ka priekšlikums lielā mērā tika izteikts arī tādēļ, ka viņš bija spējis labi un ātri iedzīvoties, kā arī uzņēmums ievēroja viņa pūliņus. Prīts stāsta, ka jaunais darbs ir liels un interesants izaicinājums. Lai gan joma ir atšķirīga, klienti un uzņēmums tomēr ir pazīstami, tādēļ bija arī vienkāršāk iedzīvoties jaunā amatā. Protams, ļoti palīdz kolēģu un vadītāju atbalsts.

Tas, ka uzņēmumā ir karjeras vadīšanas process, paaugstina darbinieku motivāciju, apmierinātību un saistību ar uzņēmumu. Papildus algai un motivācijas paketēm aizvien svarīgāka ir pašizpausme un attīstīšanās, kā arī savas konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū.

Aiziešanas intervijās darbinieki bieži kā vienu no aiziešanas iemesliem min to, ka uzņēmumā nav karjeras iespēju. Karjeras vadība un darbinieku augšana uzņēmumā palīdz noturēt labus darbiniekus, samazinot darbinieku aizstāšanas izdevumus un brīvprātīgu plūsmu.

SOL ir attīstības sarunas 2 reizes gadā, tajās vienmēr runā arī par darbinieka attīstības vēlmēm un iespēju attīstīties uzņēmumā, kā arī darbinieku interesēm un jomām, kurās viņš vēlētos vai varētu piedalīties.

Tā vairāki darbinieki ir varējuši mācīties, piemēram, par iekšējiem auditoriem. Daudzi darbinieki ir izteikuši vēlmi piedalīties dažādās darba grupās vai arī raksta tematiskus rakstus uzņēmuma mājaslapai vai Facebook. Šie darbi labprāt tiek veikti papildus savam pamatdarbam, jo tie ir interesanti, attīsta jaunas prasmes un sniedz iespēju iepazīties ar dažādām uzņēmuma darbībām un jomām, kā arī piedalīties tajās.

Šādu darbinieku attīstīšanu veicina arī uzņēmuma atklātā, skaidrā un caurspīdīgā darba kultūra, kuru atbalsta patīkama un pozitīva darba vide.

Marina strādā SOL Baltics kopš 2020. gada. Darbā viņa toreiz stājās kā uzkopšanas vadītāja, atbildot par kuģu tīrīšanas pakalpojuma korektu nodrošināšanu. Struktūru pārkārtošanas dēļ atbrīvojās komercnodaļas vadītāja amats, tā aizpildīšanai uzņēmums organizēja iekšējo konkursu. Arī Marina nolēma kandidēt. Viņa pati stāsta, ka viņai ir it kā nepieciešamība visu laiku virzīties uz priekšu un attīstīties. Konkursā bija jārisina dažādi uzdevumi un, arī pašai par pārsteigumu, Marinas rezultāti bija vislabākie un izvēle krita par labu viņai. Šobrīd Marina ir jau iedzīvojusies, pieradusi pie lielākas atbildības un ir ļoti apmierināta, ka uzdrīkstējās kandidēt. Viņa slavē uzņēmumu, ka saviem darbiniekiem ļauj attīstīties un apgūt jaunus amatus. Pozitīva atgriezeniskā saite vienmēr ir atbalsts.

SOL pastāvīgi mainās, esot aktuāls, sniedzot darbiniekiem maksimālu drošības sajūtu un iespēju pašattīstībai. SOL kā uzņēmums ir elastīgs, pretimnākošs, moderns un skatās nākotnē.

Katram darbiniekam meklē individuālu pieeju, rēķinoties ar viņa īpatnībām un temperamentu.

SOL ir plakana struktūra, jaunas iespējas drīzāk saskata horizontālai karjerai, kuras gadījumā darbinieks uzņemas jaunus amata pienākumus un atbildības jomas, vai arī pāriet no vienas nodaļas uz citu.

Mēliss strādā SOL Baltics jau 6 gadus. Viņš savu karjeru uzsāka kā tirdzniecības vadītājs. Saistībā ar struktūras izmaiņām pagājušā gada beigās radās brīvas amata vietas. Mēlisam piedāvāja karjeras iespējas tehniskā servisa komercvienībā, kurā viņa jaunais amats ir tehniskā servisa administratīvais vadītājs. Mēliss pats stāsta, ka jaunie uzdevumi ir interesanti, bet darba dinamika ir pavisam cita, nekā vadot pārdošanu. Kā stāsta Mēliss, tas ir diezgan liels izaicinājums, bet atbalsts iedzīvošanās laikā un ar labiem, atbalstošiem kolēģiem daudz palīdz.

Visi izdevumi, kuri ir veikti darbiniekiem, ir investīcijas un nākotnē rada uzņēmumam ienākumus. Šādas investīcijas ir zīme darbiniekiem, ka organizācija par viņiem rūpējas un ir gatava ieguldīt viņu attīstībā. Šādā gadījumā arī darbinieks vairāk identificējas ar uzņēmumu un rada lielāku vērtību.