VIEDOKLIS: Nekustamā īpašuma uzturēšanas galvenie izaicinājumi ir kvalitātes kontrole un personāla atrašana

13. jūnijs 2023

Nekustamā īpašuma uzturēšana ir būtiska joma, kas nodrošina nekustamā īpašuma ilgtspēju un drošību. Lai gan nekustamā īpašuma tirgus brīžiem var būt nedrošs, nekustamajam īpašumam tomēr nepieciešama atbilstoša uzturēšana. Šobrīd nekustamā īpašuma uzturēšanas jomu ir ietekmējusi ekonomikas vispārīgā attīstība un klientu patēriņa paradumu maiņa. Biznesa klientu gadījumā ir novērojama lielākas uzmanības pievēršana tēriņu saprātīgumam un draudzīgumam videi. Arī iepirkumos ir novērojama liela konkurence un paaugstinātas kvalitātes prasības. Lielākais nekustamā īpašuma uzturēšanas izaicinājums ir personāla atrašana un algu spiediens, arī darbinieku izvēle veikt īslaicīgu darbu un ar darbaspēka atrašanu saistītie izaicinājumi vasaras periodā.

Attēlā: Mergit Inno. Fotogrāfs: Gatis Orlickis.

SOL Baltics OÜ Baltijas pārdošanas un mārketinga vadītāja Mergita Inno atbildēja uz dažiem Igaunijas avīzes Äripäev jautājumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma uzturēšanas jomu. Ar intervijas atbildēm jūs iepazīstināsim divās daļās. Šis viedokļraksts ir pirmais.

Lai gan nekustamā īpašuma tirgū it kā joprojām turpinās novērošanas periods, nekustamajam īpašumam tomēr joprojām nepieciešama uzturēšana. Kāds, ņemot to vērā, ir nekustamā īpašuma uzturēšanas jomas aktuālais stāvoklis, kas šobrīd ir visdegošākais temats? 

Protams, nekustamā īpašuma uzturēšanu, tāpat kā jebkuru citu biznesu, ietekmē ekonomikas vispārīgā attīstība. Lai būtu nodrošināta nekustamā īpašuma ilgtspējība un ēku drošība, nepieciešama atbilstoša uzturēšana. Vai biznesa klienti ir mainījuši savus patēriņa paradumus? Tirgū ir novērojamas dažas pazīmes klienta vēlmei patērēt pēc nepieciešamības un draudzīgāk videi, bet ne pārmērīgi. Biznesa klientu gadījumā drīzāk patērē gudrāk – piemēram, domā par to, cik bieži ir jātīra biroja darbavietas, vai atkritumu urnām jābūt zem katra galda, vai arī, kādā apjomā un cik bieži ir jāpļauj mauriņš. Sistēmu gadījumā īsteno visas no likuma izrietošās apkopes un meklē efektīvākas enerģijas patēriņa iespējas. Čaklāk meklē ekonomijas iespējas, un ir situācijas, kad no iepirkta pakalpojuma pāriet uz sava pakalpojuma risinājumu. Vai tas ilgtermiņā ir efektīvi? Drīzāk nē, jo tiek aizmirsti saistītie izdevumi – darbinieku meklēšana, cilvēku apmācība, kvalitātes kontrole, aizstāšana, darba piederumu iepirkšana un pārvaldība utt.

Iepirkumu gadījumā ir novērojama ļoti blīva konkurence un paaugstinātas klienta gaidas. Vietām atšķirība starp lētāko un dārgāko piedāvājumu ir pat divas reizes. Valsts iestādes joprojām vēlas iegādāties komforta pakalpojumu (viss iekļauts) un plaši administrējamas papildu darbības uzlikt par pakalpojuma sniedzēja pienākumu. Ir paaugstinātas kvalitātes prasības, bet tikai atsevišķas iestādes izmanto iespēju reāli izmērīt pakalpojuma atbilstību izvirzītajām gaidām.

Papildus pēdējā gada laikā ir ievērojami pieaugušas pasūtītāju gaidas attiecībā uz nekustamā īpašuma pārvaldītāju darbaspēka kvalifikāciju, pagātni vai igauņu valodas prasmi. Diemžēl daudzi Ukrainas kara bēgļi paliek nepieņemti tieši iepriekš minēto apstākļu dēļ. Tas savukārt izraisa darba algas paaugstinājumu, jo tirgū ir ierobežots darbinieku apjoms ar vēlamo valodas prasmi vai kompetences līmeni.

Kādi ir nekustamā īpašuma uzturēšanas  lielākie izaicinājumi tuvākā pusgada griezumā?

Nekustamā īpašuma uzturēšanā joprojām visdegošākā tēma ir kvalitatīva un motivēta personāla atrašana un algu spiediens. Sarežģītās ekonomiskās situācijas dēļ darbaspēka tirgū ir ienākuši cilvēki, kuri vēlas īstermiņā nopelnīt papildu naudu, daudzi no tiem ir “īstermiņa darba meklētāji”. Dažreiz tas atvieglo sarežģīto darbaspēka trūkumu. Vienlaikus īslaicīgus darbiniekus, kas ierodas darbā uz dažām dienām, ir ļoti dārgi un sarežģīti apmācīt un ar to ir saistītas apjomīgas administrēšanas darbības (reģistrācija Darbinieku reģistrā [TÖR] utt.). Bet diezgan bieži tā ir vienīgā iespēja, kas ir pieejama nekustamā īpašuma pārvaldītājiem. Savukārt tas paaugstina pakalpojuma cenu. Pieredze rāda, ka, jo nestabilākas ir darba attiecības, jo zemāka ir klienta apmierinātība. Ir iespējami arī dažādi drošības riski utt. Vasaras sezonā izaicinājumus darbaspēka atrašanai nekustamā īpašuma uzturēšanai rada arī darbinieku pārcelšanās uz lauku mājām un aizstāšana atvaļinājumos.

Viedokļraksta otrā daļa tiks publicēta jau nākamajā nedēļā. Jautājumus Mergitai Inno uzdeva kinnisvarauudised.ee redaktors Sīms Sultsons.