SOL papildināja zināšanas Erasmus+ mācību braucienā uz Nīderlandes medicīnas iestādēm

30. oktobris 2023

No 28.08. līdz 31.08. SOL Baltics pārstāvji piedalījās Erasmus+ mācību programmā Nīderlandē, kuras mērķis bija padziļināt zināšanas un prasmes medicīnas iestāžu uzkopšanas pakalpojumu jomā. Mācību brauciens dalībniekiem sniedza daudz atklājumu un praktisku zināšanu.

Dalībnieki SVS mācību centri

Vispirms tika apmeklēta slimnīca “Groene Hart”, kur tīrīšanai tiek izmantots tikai ūdens un mikrošķiedras drānas. Šī īpašā pieeja tīrīšanai sniedza jaunu skatījumu uz to, kā panākt augstu higiēnas līmeni medicīnas iestādēs.

Nākamais apciemojuma mērķis bija slimnīca “OLVG”, kur dalībniekiem tika sniegts pārskats par tīrīšanas vadības un plānošanas programmatūru risinājumiem, kas palīdz efektīvi pārvaldīt un uzraudzīt tīrīšanas pakalpojumus sarežģītajā slimnīcas vidē.

Papildus praktiskajai pieredzei notika arī organizācijas “SVS” rīkotās teorētiskās apmācības par tēmu “Uzkopšanas personāla apmācība medicīnas iestādēs”. Šīs apmācības palīdzēja uzlabot dalībnieku prasmes un zināšanas, sagatavojot viņus specifiskajam darbam medicīnas iestādēs.

Mācību brauciens sniedza ne vien praktisku pieredzi, bet arī daudz vērtīgu ideju un atziņu:

• Veicot uzkopšanas darbus slimnīcā, mūsu lielākais ienaidnieks ir putekļi, jo tie ir laba augsne mikrobiem. Šā iemesla dēļ virsmas vispirms jāattīra no putekļiem un tikai pēc tam var izmantot mitro uzkopšanu.
• Izšķiroša nozīme medicīnas iestādēs ir roku higiēnai. Lai gan aizsargcimdi tika valkāti ne vienmēr, bija jāievēro obligāta prasība par regulāru un pareizu roku dezinficēšanu pirms pieskaršanās jebkurai virsmai vai priekšmetam.
• Ar tīrīšanu saistītu kļūdu domino efekts – pat neliela kļūme var izraisīt veselu problēmu virkni. Tāpēc ir svarīgi domāt proaktīvi un ātri rast risinājumus problēmām.
• Apmācītiem uzkopšanas speciālistiem ir noteicoša loma veselības aprūpes drošības garantēšanā medicīnas iestādēs. Viņu kompetence un zināšanas palīdz nodrošināt, ka tīrīšanas procesi tiek veikti pareizi un efektīvi.
• Aktīva un cieša sadarbība starp visām pusēm ir būtiska, lai novērstu un nepieļautu infekciju izplatīšanos.

SOL Baltics un Puhastusekspert ir pateicīgi par šo vērtīgo pieredzi, kas ļaus paplašināt iespēju loku un nostiprināt uzkopšanas pakalpojumu līmeni medicīnas iestādēs. Vairāk par šo mācību braucienu var uzzināt Puhastusekspert mājaslapā.

Eiropas Savienības finansēts projekts. Izteiktie viedokļi un uzskati pieder autoram/-iem, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) uzskatus un viedokļus. Eiropas Savienība un EACEA par tiem neatbild.