Būtiski soļi ceļā uz ilgtspējīgāku SOL

30. oktobris 2023

Šī gada pavasarī SOL vadība kopā ar Dienvidigaunijas biznesa nodaļas vadītāju pabeidza Tallinas Universitātes un Taltech mikrokvalifikācijas programmu Zaļā kursa vadība. Vadība apzinājās, ka šī joma ir jāizprot labāk, lai nākotnē spētu labāk atbalstīt mūsu klientus un gudri un ilgtspējīgi vadīt uzņēmumu.

Ilgtspējības indeksa sudraba līmeņa sertifikāts

Ilgtspējīga darbība SOL galvenokārt nozīmē to, ka strādājam:

  • rūpējoties par apkārtējo vidi;
  • atbalstot mūsu darbiniekus un sabiedrību, kas piedalās mūsu pakalpojuma sniegšanā vai ko tie kādā veidā ietekmē;
  • veidojot tādu uzņēmumu, kas piedāvā vitālu, drošu un labu darba vidi, kā arī tiek vadīts ētiski un caurspīdīgi.

Studijās gūtās zināšanas apstiprināja, ka ir sperti jau vairāki būtiski soļi, lai SOL savā darbībā būtu ilgtspējīgs. To apstiprināja arī vasaras sākumā jau trešo gadu pēc kārtas SOL Baltics piešķirtais Ilgtspējības indeksa sudraba līmeņa sertifikāts.

Atbildīgas darbības ikgadēju pārskatu 2022

Studijās apgūtais sniedza vadībai jaunas atziņas un spēcīgu pamudinājumu, lai mērķtiecīgi virzītos tālāk, savas ikdienas darbības un klientiem piedāvātos pakalpojumus turpinot attīstīt no ilgtspējības skatpunkta. Tas veicināja vadības stratēģisko lēmumu radīt jaunu komercstruktūru, kas, sadarbojoties ar citām struktūrām, pārraudzīs SOL ilgtspējības attīstību.

Visi Baltijas ilgtspējības un komercattīstības nodaļas darbinieki, kā arī tirdzniecības vadītāja šī gada septembrī uzsāka Zaļā kursa vadības studijas.

Ilgtspējīga un atbildīga biznesa veikšana SOL īpašniekiem vienmēr ir bijusi nozīmīga. To apstiprina arī tas, ka SOL mātes uzņēmums Somijā jau 23 gadus izdod savas atbildīgas darbības ikgadēju pārskatu. Ar pēdējo, 2022. gada ziņojumu var iepazīties ŠEIT.