90% no SOL servisa vadītājiem ir specialitātes kvalifikācijas apliecība

25. jūnijs 2021

Viens no SOL personāla vadības stratēģijas būtiskākajiem aspektiem ir pastāvīga un sistemātiska darbinieku kompetenču attīstība. Gadā savu darbinieku attīstībā SOL investē vairāk nekā 400 000 eiro. Kompetenču attīstības plānu īstenošanā ir iesaistīti vairāki desmiti iekšējo pedagogu, uzņēmuma sadarbības partneri, profesionālās izglītības iestādes un citi pasniedzēji visās trijās Baltijas valstīs.

Par augsta līmeņa profesionālajām prasmēm liecina fakts, ka 90% no SOL servisa vadītājiem ir uzkopšanas vai nekustamā īpašuma tehniskās apkopes specialitātes kvalifikācijas apliecība.

Maija mēnesī Igaunijā uzkopšanas nozares kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja kārtējie 10 SOL servisa vadītāji, iegūstot augstāko jeb Uzkopšanas darbu vadītāja 5. līmeņa kvalifikācijas apliecību. Šoreiz gatavošanās kvalifikācijas eksāmenam bija īpaša, jo pirmo reizi tas tika darīts kopīgi, uzņēmuma iekšējo pasniedzēju vadībā. Trīs mēnešu attīstības programma tika izveidota, balstoties uz praktiskiem moduļiem, kuru gaitā soli pa solim caur dažādiem grupu darbiem, diskusijām, analīzēm un prezentācijām tika iegūtas eksāmenam nepieciešamās zināšanas. Eksaminācijas darbu gaitā tika veikta klientu objektu kartēšana, analizēti darba plāni. Caur novatoriskiem uzkopšanas risinājumiem, uzkopšanas speciālistu darba vienkāršošanu, uzkopšanas kvalitātes celšanu un darba laika optimizāciju meklētas uzlabojumu iespējas.

Latvijā un Lietuvā, kur uzkopšanas nozares kvalifikācijas apmācības nenotiek un kvalifikācijas apliecību nevar saņemt, pirms diviem gadiem izstrādājām uzņēmuma iekšēju servisa vadītāju attīstības programmu, kurā par pamatu ir ņemtas Igaunijā spēkā esošās kvalifikācijas iegūšanas prasības. Tādā veidā arī Latvijā un Lietuvā SOL servisa vadītāji var iegūt uzkopšanas nozares zināšanas un prasmes pēc tādiem pašiem principiem kā Igaunijas kolēģi. Pēc eksāmena nokārtošanas kvalifikācijas apliecības vietā iegūto līmeni apstiprina SOL apliecība.

Uzkopšanas darbu vadītājs, 5. līmenis; mācību process, kas sagatavo čaklus audzēkņus SOL apmācību klasē_grupa 1

Uzkopšanas darbu vadītājs, 5. līmenis; mācību process, kas sagatavo čaklus audzēkņus SOL apmācību klasē_grupa 2