SOL piedalās starptautsikā INSTA800 projektā

21. februāris 2020

SOL Baltics (Latvija) piedāvāja pārsteidzošu iespēju būt vienam no partneriem starptautiskā projektā Rentabla, uz vajadzībām balstīta tīrīšana INSTA800 (Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA800) (2019-1-EE01-KA202-051703-01), ko līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus + programma.

Projekts ilgs no 2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada 30. augustam.

Projektam būs 3 galvenie rezultāti:

  1. INSTA800 lietotāja pieredzes plānošana, izceļot pieredzi un standarta nepareizu izmantošanu, to izraisītos apstākļus un to, ko no tiem var mācīties. Pamatojoties uz to, tiks sagatavoti INSTA800 lietošanas principi, un tie būs publiski pieejami angļu vaodā un visu partnervalstu valsts valodās. Mēs uzskatām, ka tas nāks par labu jaunajiem standarta lietotājiem, un pieredzējušie standarta lietotāji varēs mācīties no citu valstu pieredzes.
  2. Mēs sagatavosim tīrīšanas laika matricas piecām standarta telpām, ņemot vērā netīrumu līmeni pirms tīrīšanas un sasniedzamo kvalitātes standartu. Šajā nolūkā vairākās valstīs tiks veikti 1200 tīrīšanas testi, lai pārliecinātos par laika ticamību. Bieži tiek uzdots jautājums par to, cik leilā mērā 3. līmeņa vai 4. līmeņa izvēle ietekmē tīrīšanas laiku un cenu. Mēs ceram, ka tīrīšanas laika matricas sniegs objektīvas atbildes uz šo jautājumu.
  3. Efektīvas apmācību programmas un metodes INSTA800 2., 3. un 4. zināšanu līmenim. 2022. gada pavasarī veiksim eksperimentālas apmācības. Mēs ceram nākt klajā arī efektīvākajiem veidiem, kā apmācīt standarta lietotājus, lai sekmētu efektīvu standarta lietošanu.

Projekta partneri:

Ja Jūs interesē efektīva tīrīšana, kur galvenā uzmanība tiek pievērta rezultātam, tad sekojiet līdzi projekta aktivitātēm projekta Facebook lapā un mājaslapā.