Atkal atvērtajos birojos un skolās būtu jāveic ventilācijas sistēmu apkope

06. maijs 2021

Ēkās, kurās sen neviens nav uzturējies, pirms pilnvērtīgi atsākt darbu un mācības klātienē, būtu nepieciešams veikt ventilācijas sistēmu apkopi, jāpārbauda elektroapgādes un ugunsdzēsības sistēmu stāvoklis, kā arī jānovērš noplūdes un aizsērējumi cauruļvados.

Modernas ēkas ir uzbūvētas hermētiskas. Gandrīz visa gaisa apmaiņa notiek caur ventilācijas sistēmām, un reizēm logus nav iespējams atvērt.

“Skaidrs, ka ventilācijas sistēmām ikdienā jāiztur ievērojamas slodzes. Ja izlaiž apkopes reizes un nenomaina filtrus, ventilācijas iekārta var kļūt par ievērojamu telpas gaisa piesārņojuma avotu,” norādīja SOL Baltics apsaimniekošanas daļas vadītājs Andris Brencis.

“Ventilācijas sistēma, kurai nav veikta apkope, nespēj pietiekami attīrīt iekštelpu gaisu. Tādēļ pazeminās gaisa kvalitāte un palielinās gaistošo putekļu un piesārņojuma daļiņu daudzums telpā. Tāpat nenomainīti gaisa filtri rada lielākas elektrības izmaksas, jo ventilatoram, lai ievilktu gaisu caur aizsērējušo filtru, ir jāstrādā ar lielāku jaudu,” skaidroja A.Brencis.

Cik bieži jāveic ventilācijas sistēmas apkope un filtru maiņa, pēc A.Brenča teiktā, atkarīgs no tā, kāda ir ēkas atrašanās vieta: “Ja atrašanās vieta ir pilsētā, ielu tuvumā, ventilācijas filtru var nākties mainīt pat ik pēc trim mēnešiem. Mājām, kuras atrodas tālāk no aktīvas transporta kustības, pilnīgi pietiks, ja filtru mainīs reizi gadā. Vērts būt uzmanīgam arī tad, ja ēkas gaisa ņemšanas atveru tuvumā aug lieli koki – ventilācijas sistēmā nonākušie ziedputekšņi un koka sēklas var ātrāk nosprostot filtrus.”

Ventilācijas iekārtu pārbaude būtu jāveic vismaz reizi ceturksnī, atbilstoši ražotāja norādījumiem, kas ietver vismaz šādas darbības: iztīrīt iekārtas iekšpusi un siltummaini, pārbaudīt filtrus, ventilatoru gultņus un siltummaiņa dzinēju, pārnesuma mehānismu, iekārtas automātiku, kā arī ugunsdrošības vārstu atvērumu. Ar mājas iekārtas apkopi, pēc A.Brenča teiktā, var tikt galā jebkurš ar tehniku saistīts cilvēks. Sabiedrisko ēku ventilācijas iekārtu izmēri un funkcijas ir apjomīgākas, un to apkopes veikšana parasti tiek uzticēta atbilstošās jomas speciālistiem.

Ja ēka bijusi ilgstoši slēgta, ventilācijas sistēmas apkopes laikā būtu jāpārskata arī iekārtas iestatījumi un, ja nepieciešams, jāievieš izmaiņas.

“Ļoti bieži jaunajās ēkās ventilācija ir veidota tā, lai gaiss visā mājā tiktu nomainīts vismaz divu stundu laikā. Saskaņā ar spēkā esošajām regulām un prasībām, ventilācijai ir jāstrādā visu laiku, kamēr telpā atrodas cilvēki, kā arī vismaz divas stundas pirms un divas stundas pēc tam. Būtu jāpārskata arī tas, cik daudz iekštelpu gaisa ventilācijas sistēma novirza atpakaļ ēkā. Biroja ieteikums ir pilnībā pārslēgt ventilācijas iekārtas ar recirkulāciju uz ārā gaisa ieņemšanu, ja tas tehniski ir iespējams,” skaidroja A.Brencis

Uzturēta ventilācija telpās nodrošina tīru gaisu un normālu temperatūru, uztur veselību un palīdz uzlabot darba efektivitāti. Turklāt pirms darba atsākšanas birojos, skolās un sabiedriskajās ēkās būtu vērts pārbaudīt to elektroapgādes un ugunsdrošības sistēmu stāvokli, kā arī jānovērš noplūdes un aizsērējumi cauruļvados.

“Elektrosistēmu uzturēšana, ugunsgrēka signalizācijas un ugunsdzēsības līdzekļu pārbaude palīdz novērst iespējamos negadījumus ar uguni. Ja no krāna ūdens nav tecināts ilgstoši, būtu vērts pārbaudīt arī sanitārmezglus, piemēram, WC, dušu un virtuves krānus utt., lai pārliecinātos, ka no caurulēm nāk ūdens, kanalizācija strādā, nekur nepil un nav aizsērējumu,” stāstīja SOL apsaimniekošanas daļas vadītājs Andris Brencis. Viņš piebilda, ka ekonomiski izdevīgāk ir veikt savlaicīgas apkopes, nekā maksāt par apjomīgiem sistēmas remontdarbiem.